PANCHIA’

PANCHIA'

8.00
8.00

Pomodoro, mozzarella, scamorza, radicchio e pancetta